نرم افزار،بازی کامپیوتری، اخبار- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

قالب وبلاگ خوبه؟
بله
9 %  تعداد آرا: 1 9 %
نه عوض کن
73 %  تعداد آرا: 8 73 %
از قبلی بهتره
18 %  تعداد آرا: 2 18 %

آیا ب تغییر قالب وبلاگ موافقید؟
بله
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
خیر
0 %  تعداد آرا: 0 0 %

کدوم روش رو برای ساخت فروشگاه پیشنهاد میکنید؟
ساخت یک صفحه ی جانبی برای هر محصول
79 %  تعداد آرا: 11 79 %
ساخت وبلاگی دیگه
21 %  تعداد آرا: 3 21 %

کدام قالب بهتر است؟
قالب فعلی
100 %  تعداد آرا: 2 100 %
قالب قبلی
0 %  تعداد آرا: 0 0 %

آیا با محدود کردن مطالب مهم برای کاربران عضو شده موافقید؟
بله
50 %  تعداد آرا: 3 50 %
خیر
50 %  تعداد آرا: 3 50 %